جشنواره عید قربان با تخفیف ویزه 20%

آکادمی زبان یاقوتی

Yaghouti Academy

250.000 تومان

توضیحات کوتاه چند خطی پکیج و شرح مزایا و روش ها و نکات برجسته پکیج، این توضیحات محدودیت کاراکتر دارد

متوسط

32 درس

12 ساعت

450.000 تومان

توضیحات کوتاه چند خطی پکیج و شرح مزایا و روش ها و نکات برجسته پکیج، این توضیحات محدودیت کاراکتر دارد

پیشرفته

24 درس

16 ساعت

700.000 تومان

توضیحات کوتاه چند خطی پکیج و شرح مزایا و روش ها و نکات برجسته پکیج، این توضیحات محدودیت کاراکتر دارد

مبتدی/متوسط

15 درس

40 ساعت