جشنواره عید قربان با تخفیف ویزه 20%

آکادمی زبان یاقوتی

Yaghouti Academy

دوره مکالمات تلفنی

دوره مکالمه زبان انگلیسی

این دوره به شکل ترمیک برگزار می شود. در دوره مکالمه زبان انگلیسی، ویرایش سوم کتاب “امریکن انگلیش فایل” که چاپ 2020 هستند به عنوان کتاب اصلی تدریس می شوند و دو کتاب دیگر نیز برای تقویت دایره لغات و دستور زبان انگلیسی به عنوان تکلیف به زبان آموزان اساین می شوند.

تعیین سطح و مشاوره

پس از شرکت در “جلسه تعیین سطح و مشاوره رایگان” یکی از کتاب های American English File (Starter / Book 1 / Book 2 / Book 3 / Book 4) برای شما انتخاب می شود و زمان لازم و مسیر آموزشی مورد نیاز نیز به شما ارائه می شوند تا بتوانید در کلاس ها شرکت کنید و در سریعترین زمان به هدف خود دست پیدا کنید.

جزئیات دوره

با شرکت در این دوره ها می توانید در زمان فقط 8 ماه از سطح ابتدایی به سطح قابل قبولی برسید و به زبان انگلیسی صحبت کنید، مسافرت خارجی بروید، فیلم های انگلیسی تماشا کنید و یا در دوره های آیلتس موسسه شرکت کنید.

در نظر داشته باشید که در این دوره همه مهارت های زبانی تقویت می شوند اما تمرکز اصلی دوره بر تقویت مهارت مکالمه است و شما حتی اگر در سطح صفر باشید، قادر خواهید بود با گذراندن یک ترم، شروع به صحبت به زبان انگلیسی کنید.

کتاب اصلی: 

American English File (3rd Edition)


کتاب های مکمل: 

Oxford Word Skills (New Edition)

Grammar in Use (5th Edition)


طول دوره: 8 ماه


اهداف دوره مکالمه زبان انگلیسی : توانایی مکالمه به زبان انگلیسی / تقویت هر چهار مهارت زبان انگلیسی / توانایی صحبت به زبان انگلیسی در مسافرت های خارجی / آمادگی برای آزمون آیلتس / توانایی تماشای فیلم های انگلیسی و خواندن مقالات انگلیسی


کلاس ها: خصوصی / نیمه خصوصی

طول دوره

 • 35 ساعت
 • 50 ساعت
 • 50 ساعت
 • 65 ساعت
 • 65 ساعت
Duration

تعداد ترم

 • 2 ترم
 • 3 ترم
 • 3 ترم
 • 4 ترم
 • 4 ترم
TERMS

کتاب

 • AEF Starter
 • AEF BOOK 1
 • AEF BOOK 2
 • AEF BOOK 3
 • AEF BOOK 4
Books

سطح

 • A1 (Elementary)
 • A2 (Pre-Intermediate)
 • B1 (Intermediate)
 • B2 (Upper-Intermediate)
 • C1 (Advanced)
levels

سطح

 • A1 (Elementary)
 • A2 (Pre-Intermediate)
 • B1 (Intermediate)
 • B2 (Upper-Intermediate)
 • C1 (Advanced)
levels

کتاب

 • AEF Starter
 • AEF BOOK 1
 • AEF BOOK 2
 • AEF BOOK 3
 • AEF BOOK 4
Books

تعداد ترم

 • 2 ترم
 • 3 ترم
 • 3 ترم
 • 4 ترم
 • 4 ترم
TERMS

طول دوره

 • 35 ساعت
 • 50 ساعت
 • 50 ساعت
 • 65 ساعت
 • 65 ساعت
Duration

درخواست شرکت در دوره

تعیین سطح و مشاوره رایگان

برای شرکت در این دوره اطلاعات خود را در این فرم قرار دهید و ارسال کنید تا کارشناسان آکادمی زبان یاقوتی برای هماهنگی جلسه تعیین سطح و مشاوره رایگان با شما تمای بگیرند.

مکالمه زبان انگلیسی

مدرسین مجرب