جشنواره عید قربان با تخفیف ویزه 20%

آکادمی زبان یاقوتی

Yaghouti Academy

مکالمه پایه

توضیحات وبینارف امکانات و ویژگی های کلاس در نهایت 2 خط برای مخاطب، و شیوه تدریس

درحال برگزاری

750000 تومان

یکشنبه, دوشنبه, چهار شنبه

18:00 - 19:30