جشنواره عید قربان با تخفیف ویزه 20%

آکادمی زبان یاقوتی

Yaghouti Academy

COURSE

دوره های آکادمی زبان یاقوتی

لیست دوره های آکادمی 

دوره آموزش مکالمه

کتاب اصلی:

 American English File (3rd Edition)

کتاب های مکمل

Oxford Word Skills (New Edition) + Grammar in Use (5th Edition)

طول دوره: 8 ماه

اهداف دوره مکالمه زبان انگلیسی : توانایی مکالمه به زبان انگلیسی / تقویت هر چهار مهارت زبان انگلیسی / توانایی صحبت به زبان انگلیسی در مسافرت های خارجی / آمادگی برای آزمون آیلتس / توانایی تماشای فیلم های انگلیسی و خواندن مقالات انگلیسی

دوره آموزش مکالمه

کتاب اصلی:

 American English File (3rd Edition)

کتاب های مکمل

Oxford Word Skills (New Edition)

 Grammar in Use (5th Edition)

طول دوره: 8 ماه

اهداف دوره مکالمه زبان انگلیسی : توانایی مکالمه به زبان انگلیسی / تقویت هر چهار مهارت زبان انگلیسی / توانایی صحبت به زبان انگلیسی در مسافرت های خارجی / آمادگی برای آزمون آیلتس / توانایی تماشای فیلم های انگلیسی و خواندن مقالات انگلیسی

دوره آموزش دولینگو

طول دوره: 1 تا 2 ماه

کتاب اصلی: فایل های پاورپوینت اختصاصی آکادمی زبان یاقوتی  

کتاب مکمل: نمونه سوالات اختصاصی تهیه شده توسط آکادمی زبان یاقوتی

اهداف: یادگیری نکته های اصلی آزمون دولینگو / آشنایی با ساختار و سوالات آزمون دولینگو / یادگیری تکنیک های مربوط به هر نوع سوال آزمون دولینگو / یادگیری واژگان و دستور زبان خاص آزمون دولینگو / تمرین نمونه سوالات دولینگو / 

دوره آموزش دولینگو

طول دوره: 1 تا 2 ماه

کتاب اصلی: فایل های پاورپوینت اختصاصی آکادمی زبان یاقوتی  

کتاب مکمل: نمونه سوالات اختصاصی تهیه شده توسط آکادمی زبان یاقوتی

اهداف: یادگیری نکته های اصلی آزمون دولینگو / آشنایی با ساختار و سوالات آزمون دولینگو / یادگیری تکنیک های مربوط به هر نوع سوال آزمون دولینگو / یادگیری واژگان و دستور زبان خاص آزمون دولینگو / تمرین نمونه سوالات دولینگو / 

دوره آموزش آیلتس

کتاب اصلی:Mindset for IELTS (Foundation / 1 / 2 / 3 )

 اهداف: آماده سازی برای آزمون آیلتس / تقویت هر چهار مهارت زبانی (گفتار، نوشتار، شنیدار، خواندار) / تقویت زیرمهارت های زبانی (واژگان، دستور زبان، تلفظ)

طول دوره:4 تا 8 ماه ( با توجه به نتیجه آزمون تعیین سطح و نمره هدف شما)

دوره آموزش آیلتس

کتاب اصلی:

Mindset for IELTS

 اهداف: آماده سازی برای آزمون آیلتس / تقویت هر چهار مهارت زبانی (گفتار، نوشتار، شنیدار، خواندار) / تقویت زیرمهارت های زبانی (واژگان، دستور زبان، تلفظ)

طول دوره:4 تا 8 ماه ( با توجه به نتیجه آزمون تعیین سطح و نمره هدف شما)

دوره آموزش کودک و نوجوان

مدت دوره: 1 تا 2 سال

کتاب اصلی:  American Family and Friends (6 Books)
کتاب های مکمل : Grammar Friends / Story Books

اهداف: آموزش مفرح و کاربردی زبان انگلیسی به کودکان / آماده سازی کودکان برای آینده و انجام کارهای بین الملل / افزایش دانش زبانی کودکان /یادگیری زبان انگلیسی همراه با بازی و موسیقی

دوره آموزش کودک و نوجوان

مدت دوره: 1 تا 2 سال

کتاب اصلی: 

 American Family and Friends (6 Books)


کتاب های مکمل : Grammar Friends / Story Books

اهداف: آموزش مفرح و کاربردی زبان انگلیسی به کودکان / آماده سازی کودکان برای آینده و انجام کارهای بین الملل / افزایش دانش زبانی کودکان /یادگیری زبان انگلیسی همراه با بازی و موسیقی

 

دوره آموزش زبان بازرگانی

طول دوره: 6 ماه تا 1 سال
کتاب اصلی : Market Leader (5 Levels)
کتاب های دیگر:

Business Vocabulary / Business Terminology / PowerPoint Files / Podcasts and Videos 
اهداف: یادگیری کلمات، دستور زبان، مفاهیم، اصطلاحات و مکالمات زبان بازرگانی، آمادگی برای موقعیت های مختلف اداری، تعامل بیشتر با شرکت های جهانی، گسترش و بین المللی کردن بیزنس با یادگیری فرهنگ جهانی بیزنس

دوره آموزش زبان بازرگانی

طول دوره: 6 ماه تا 1 سال
کتاب اصلی : Market Leader (5 Levels)
کتاب های دیگر:

Business Vocabulary / Business Terminology / PowerPoint Files / Podcasts and Videos 
اهداف: یادگیری کلمات، دستور زبان، مفاهیم، اصطلاحات و مکالمات زبان بازرگانی، آمادگی برای موقعیت های مختلف اداری، تعامل بیشتر با شرکت های جهانی، گسترش و بین المللی کردن بیزنس با یادگیری فرهنگ جهانی بیزنس